Ψυχική οδύνη δισέγγονων σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

Δικαιούνται κάποιο χρηματικό ποσό για ψυχική οδύνη τα δισέγγονα του θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος;

Τα δισέγγονα του θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος περιλαμβάνονται στους συγγενείς που δικαιούνται αποζημίωση για τη χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο του προπάππου τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα .

Για την ακρίβεια αποζημίωση  για ψυχική οδύνη δικαιούνται όλοι οι σε ευθεία γραμμή (ανιόντες, κατιόντες) εξ αίματος συγγενείς του θανόντος, οι  εξ αίματος εκ πλαγίου μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς και οι μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείς  εξ αγχιστείας.

Ας δούμε απόσπασμα από μία σχετική δικαστική απόφαση που εξηγεί τον ανωτέρω κανόνα που ακολουθούν τα ελληνικά δικαστήρια:

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Κατά την αληθή έννοια της σχετικής διάταξης του άρθρου 932 εδ. 3 ΑΚ, που απορρέει από τον σκοπό της θέσπισής της, στην οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του θανόντος που δοκιμάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του και προς ανακούφιση του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά.

Υπό την έννοια αυτή, μεταξύ των προσώπων τούτων δεν περιλαμβάνονται συγγενείς πέραν του πρώτου βαθμού συγγένειας εξ αγχιστείας και δευτέρου βαθμού εξ αίματος εκ πλαγίου, δηλαδή περιλαμβάνονται σ΄αυτούς όλοι οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή όπως τα δισέγγονα του θανόντος (3ου βαθμού συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή), ενώ, σημειωτέον, η επιδίκαση της από το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ προβλεπόμενης χρηματικής ικανοποίησης στα δικαιούμενα πρόσωπα, τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, που συνιστά πραγματικό ζήτημα, της ύπαρξης, κατ΄ εκτίμηση του δικαστή της ουσίας, μεταξύ αυτών και του θανατωθέντος, όταν ο τελευταίος ζούσε, αισθημάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας των οποίων μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό, είτε όλων των προσώπων αυτών, είτε κάποιων ή κάποιου από αυτούς από την επιδίκαση της εν λόγω χρηματικής ικανοποίησης.

Στην προκειμένη περίπτωση το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε την αγωγή των εναγόντων δισέγγονων του θανόντος στο επίδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα ως μη νόμιμη εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο, καθώς σύμφωνα με τα ως άνω εκτιθέμενα οι ανωτέρω περιλαμβάνονται στους εγγύτερους και στενώς συνδεόμενους συγγενείς του θανόντος που δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση αυτών, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση ως προς αυτούς και, αφού κρατηθεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο, κατά το μέρος αυτό, να ερευνηθεί ως προς την νομική και ουσιαστική της βασιμότητα.

Πρόσφατα είχαμε δει περιπτώσεις ψυχικής οδύνης συζύγου και αδελφών από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και ψυχική οδύνη ανήλικου τέκνου για το θάνατο της μητέρας του από τροχαίο ατύχημα .

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο για υπόθεση αποζημίωσης ψυχικής οδύνης από τροχαίο ατύχημα ;

Απάντηση: Ναι, σε περίπτωση θανάτου του προπάππου τους σε τροχαίο ατύχημα τα δισέγγονα δικαιούνται αποζημίωση για την ψυχική οδύνη.