Αποζημίωση της φροντίδας της οικογένειας προς τον τραυματία τροχαίου 

Αποζημιώνεται η φροντίδα της οικογένειας προς τον τραυματία μετά το τροχαίο ατύχημα ως υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας;

Ναι, αποζημιώνεται! Όπως θα δούμε στην κατωτέρω δικαστική απόφαση, η σχετική αξίωση για την αποζημίωση της φροντίδας και της περιποίησης που παρείχε η οικογένεια σε τραυματία τροχαίου ατυχήματος μέχρι την αποθεραπεία του αντιμετωπίζεται ως αποζημίωση για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου, παρότι στην πραγματικότητα τη φροντίδα νοσηλείας και περιποίησης του τραυματία αμέσως μετά το τροχαίο ατύχημα και μέχρι την αποθεραπεία του αναλαμβάνει κατά κανόνα η οικογένειά του.

Υπό αυτόν λοιπόν το νομικό μανδύα μπορεί να στηριχτεί αξίωση αποζημίωσης για τη φροντίδα του τραυματία από τροχαίο ατύχημα μέχρι την αποθεραπεία του και τη συνακόλουθη ταλαιπωρία και κούραση που πέρασαν τα μέλη της οικογένειας του τραυματία τα οποία τον φρόντισαν από το τροχαίο ατύχημα μέχρι την αποθεραπεία του στο νοσοκομείο ή στο σπίτι τους παρέχοντας του υπηρεσίες τρίτου προσώπου (αποκλειστικής νοσοκόμου ή οικιακής βοηθού).

Δικαιούχος της αποζημίωσης κατά το ελληνικό δίκαιο είναι ο τραυματίας από το τροχαίο ατύχημα και όχι η οικογένειά του.

Φυσικά εάν και εφόσον ο τραυματίας απασχολήσει αποκλειστική νοσοκόμα ή οικιακή βοηθό δικαιούται τη σχετική δαπάνη για την αμοιβή που πραγματικά κατέβαλε (μεικτή με ασφαλιστικές εισφορές) για όλο το χρονικό διάστημα απασχόλησης.

Ας δούμε όμως  μια δικαστική απόφαση για την αποζημίωση για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου που παρείχε στον τραυματία η οικογένειά του:

«O ενάγων κατά το χρονικό διάστημα από …… (οπότε εξήλθε από τη Μ.Ε.Θ. του νοσοκομείου) έως και τις …. οπότε εξήλθε από το νοσοκομείο, δηλαδή για 269 ημέρες, λόγω της σοβαρότητας της καταστάσεως της υγείας του, αδυνατούσε πλήρως να αυτοεξυπηρετηθεί και είχε ανάγκη της διαρκούς φροντίδας τρίτου προσώπου (αποκλειστικής νοσοκόμου), επί 24ωρου βάσεως.

Τις υπηρεσίες αυτές, το παραπάνω διάστημα, παρείχαν η μητέρα του και ο αδελφός του, οι οποίοι, με υπερένταση των προσπαθειών τους, ήταν καθημερινά (και όλες τις ώρες) κοντά του.

Για τις υπηρεσίες αυτές, εάν απασχολούσε με αμοιβή τρίτο πρόσωπο, θα κατέβαλε το ποσό των 100 ευρώ την ημέρα, ως εκ της αναγκαίας 24ωρης απασχόλησης, το οποίο συνήθως καταβάλλεται σε ανάλογες περιπτώσεις για την προσφορά των ίδιων υπηρεσιών και συνολικά το ποσό των 26.900 ευρώ (=269 ημέρες Χ 100 ευρώ την ημέρα).

Το παραπάνω ποσό ο ενάγων δικαιούται να αξιώσει, έστω και αν πράγματι δεν το κατέβαλε στη μητέρα και τον αδελφό του, διότι η μη καταβολή αμοιβής στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλεια των υπόχρεων προς αποζημίωση και σε αποφυγή απ’ αυτούς της σχετικής αποζημιώσεως…..

Ακόμη, λόγω της σοβαρότητας της καταστάσεως της υγείας του και της πλήρους αδυναμίας του να αυτοεξυπηρετηθεί, τις ίδιες, ως άνω, υπηρεσίες, επί 24ωρου βάσεως, παρείχαν στον ενάγοντα η μητέρα του και ο αδελφός του και κατά το χρονικό διάστημα από ….. (επομένη της εξόδου του από το νοσοκομείο) έως το χρόνο σύνταξης της αγωγής, που παρέμεινε κλινήρης στην οικία του για 8 ημέρες.

Για τις υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου θα δαπανούσε το ποσό των 100 ευρώ την ημέρα και συνολικά για το παραπάνω διάστημα το ποσό των 800 ευρώ (=8 ημέρες Χ 100 ευρώ), το οποίο επίσης δικαιούται να αξιώσει ο ενάγων. Συνεπώς, για την ανωτέρω αιτία πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 27.700 ευρώ (=26.900+800), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.»

Έχουμε επίσης δει σε άλλη ανάρτησή μας πώς αποζημιώνεται η φροντίδα δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας τραυματία από τροχαίο ατύχημα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν σας απασχολεί κάποια υπόθεση αποζημίωσης από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα

Απάντηση: Ναι, ο τραυματίας από τροχαίο ατύχημα μπορεί να αξιώσει αποζημίωση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμας για τη φροντίδα που του παρείχε η οικογένειά του.