ηθική βλάβη τραυματισμός με αναπηρία τροχαίο

Ηθική βλάβη σε τραυματισμό με αναπηρία από τροχαίο

anapiria-trohaio,apozimiosi-travmatismo-trohaio,apozimiosi-trohaio-atihima,ithiki-vlavi

Πώς αποζημιώνεται η ηθική βλάβη για την ψυχική ταλαιπωρία που υφίσταται ο τραυματίας  όταν ο τραυματισμός καταστεί μόνιμη αναπηρία;

Ας δούμε μέσα από μία δικαστική απόφαση πώς προσδιορίζεται, πώς εκτιμάται και πώς  αποζημιώνεται σε χρήμα η στενοχώρια και η εν γένει ταλαιπωρία του θύματος τροχαίου ατυχήματος που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και που τελικά υπέστη αναπηρία εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος.

«Εξ  αιτίας του τροχαίου ατυχήματος ο ενάγων τραυματίστηκε σοβαρά. Σήμερα ο ενάγων φέρει μετεγχειρητική ουλή μήκους 20 εκατοστών στην εξωτερική επιφάνεια του δεξιού του ισχίου. Παρουσιάζει ανισοσκελία κατά την ορθοστάτηση με βράχυνση 5 εκ. στο δεξιό του σκέλος. Οι κινήσεις του δεξιού σκέλους είναι περιορισμένες και επώδυνες. Ο ενάγων βαδίζει με δυσκολία με την βοήθεια περιπατητήρα. Το δεξιό του κάτω άκρο παρουσιάζει ιπποποδία λόγω παράλυσης του περονιαίου νεύρου και φέρει μόνιμο νάρθηκα ιπποποδίας.

Οι παραπάνω βλάβες είναι μόνιμες, διότι οι μετεγχειρητικές φλεγμονές που δημιουργήθηκαν στο δεξιό ισχίο δεν επιτρέπουν τη διενέργεια νέας επέμβασης στην περιοχή όπως προκύπτει και από την έκθεση ιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο ενάγων  κατά το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος  ήταν 46 ετών και εργαζόταν ως εργοδηγός σε βιομηχανίες και τεχνικές εταιρίες. Εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα κατέστη έκτοτε ανίκανος για την εργασία του εργοδηγού μηχανουργικών κατασκευών και κατασκευών έργων ή για άλλη παρεμφερή εργασία.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας  υπόψη τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, την υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου στην επέλευση του, το είδος την έκταση και τις συνέπειες του τραυματισμού του ενάγοντος, το ύψος της συνεπεία αυτού περιουσιακής του ζημίας, σε συνδυασμό με την ηλικία του ενάγοντος καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων   μερών, πλην της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, κρίνει ότι ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, προς χρηματική αποκατάσταση της οποίας δικαιούται το ποσό των 70.000 ευρώ το οποίο κρίνεται εύλογο μετά τη στάθμιση των κατ’ άρθρο 932 ΑΚ στοιχείων».

Έχουμε επίσης δει σε άλλες αναρτήσεις μας ζητήματα για την πρόσθετη αποζημίωση λόγω παραμόρφωσης από τροχαίο ατύχημα και ηθικής βλάβης λόγω αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα.

Εάν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για κάθε υπόθεση αποζημίωσης λόγω αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα

Απάντηση: Με την επιδίκαση εύλογου χρηματικού ποσού αποκαθίσταται η ηθική βλάβη θύματος λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό που εξελίχθηκε σε αναπηρία.