Ηθική βλάβη οδηγού μοτοσικλέτας που καταστράφηκε

Δικαιούται κάποιο ποσό ηθικής βλάβης ως αποζημίωση ο ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας λόγω της ολικής καταστροφής της μοτοσικλέτας σε αυτοκινητιστικό ατύχημα;

Στη δικαστική απόφαση που θα δούμε το δικαστήριο έκρινε ότι ο ενάγων έχει αυτοτελή, ξεχωριστή αξίωση να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση (όπως είναι το νομικά ορθό και όχι «αποζημίωση«) για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της καταστροφής της μοτοσικλέτας του στο αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Αυτή η αξίωση για ηθική βλάβη είναι διαφορετική και παράλληλη με την αξίωσή για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω του τραυματισμού του στο ίδιο αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Έτσι, το Δικαστήριο επιδικάζει ξεχωριστό ποσό 300€ ως ηθική βλάβη εξ αιτίας της καταστροφής της μοτοσικλέτας του.

Παράλληλα το δικαστήριο επιδικάζει στον ίδιο διάδικο το σαφώς υψηλότερο ποσό των 2.000€ ως αποζημίωση της ηθικής βλάβης που ο ίδιος υπέστη λόγω του τραυματισμού του στο αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Ας δούμε το μικρό αυτό απόσπασμα από τη δικαστική απόφαση με τα επιδικασθέντα ποσά ηθικής βλάβης:

Ο ενάγων εξαιτίας του ψυχικού και σωματικού πόνου που δοκίμασε και της ταλαιπωρίας στην οποία υποβλήθηκε συνεπεία του τραυματισμού του, αλλά και της ταραχής και της στενοχώριας του εξαιτίας της ολικής καταστροφής  της μοτοσικλέτας του από το αυτοκινητιστικό ατύχημα υπέστη ηθική βλάβη και ως εκ τούτου δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης (δηλαδή αποζημίωσης ).

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα, το βαθμό του πταίσματος ( υπαιτιότητας) του εναγομένου οδηγού και του συντρέχοντος πταίσματος του ιδίου ενάγοντος (συνυπαιτιότητα), το είδος των σωματικών κακώσεων που υπέστη και των συνεπειών του στην υγεία του (σωματική και ψυχική), την ψυχική και τη σωματική ταλαιπωρία που υπέστη λόγω της ολικής καταστροφής της μοτοσικλέτας του, η οποία πριν από το ατύχημα βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων μερών, με εξαίρεση αυτή της δεύτερης εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, πρέπει να του επιδικασθεί ως χρηματική ικανοποίηση (αποζημίωση)για την ηθική βλάβη, που υπέστη το εύλογο ποσό των 2.300 ευρώ (2.000 και 300 ευρώ αντίστοιχα για κάθε αιτία).

Σε άλλες αναρτήσεις μας είχαμε δει ζητήματα αποζημιώσεως για ηθική βλάβη ποσού 7.000€ λόγω αρθροσκόπησης και για ηθική βλάβη λόγω αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο ζήτημα αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης από τροχαίο ατύχημα που σας απασχολεί;

Απάντηση: Ο ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας που καταστράφηκε ολοσχερώς σε τροχαίο ατύχημα  δικαιούται ξεχωριστές αξιώσεις αποζημίωσης ηθικής βλάβης για την καταστροφή της μοτοσικλέτας και για τον τραυματισμό