Αποζημίωση λόγω μείωσης της εμπορικής αξίας μοτοσικλέτας

Πώς αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας για τη μείωση της εμπορικής της αξίας μετά την επισκευή της λόγω του τροχαίου ατυχήματος;

Η αποζημίωση των ζημιών μιας μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο ατύχημα περιλαμβάνει και τη μείωση της εμπορικής αξίας της μοτοσικλέτας.

Με τον όρο μείωση της εμπορικής αξίας μιας μοτοσικλέτας εννοούμε τη διαφορά μεταξύ της αξίας πώλησης της μοτοσικλέτας πριν το τροχαίο ατύχημα και της αξίας πώλησης της ίδιας μοτοσικλέτας μετά την επισκευή της από το τροχαίο ατύχημα.

Δικαιούχος της αποζημίωσης είναι ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας, ασχέτως αν είχε σκοπό να πωλήσει τη μοτοσικλέτα του ή όχι.

Κάποιες δικαστικές αποφάσεις , όπως η κατωτέρω, αλλά όχι πολλές, επιδικάζουν την αποζημίωση λόγω μείωσης της εμπορικής αξίας ανεξαρτήτως αν έχει γίνει η επισκευή των ζημιών της μοτοσικλέτας.

Ας δούμε το σχετικό ενδιαφέρον απόσπασμα από τη δικαστική απόφαση 

Η δίκυκλη μοτοσικλέτα του ενάγοντος ήταν εργοστασίου κατασκευής …, τύπου …, φορολογήσιμης ισχύος 12 HP, κυλινδρισμού 900 κυβικών, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας ……… Ο ενάγων είχε αγοράσει την μοτοσικλέτα το 20… αντί 8.000 – 8.500€, όπως κατέθεσε η μάρτυράς του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Η αξία της μοτοσικλέτας κατά τον προ του τροχαίου ατυχήματος χρόνο ανερχόταν στο ποσό των 5.400€ κατά την κοινή πείρα, αφού βρίσκονταν σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνεπεία της εκτάσεως των ανωτέρω βλαβών, η αποζημιωτέα υπαξία μεταξύ της αξίας που η μοτοσικλέτα είχε πριν το ατύχημα και αυτής που έχει μετά την επισκευή των βλαβών  ανέρχεται στο ποσό των 810€, του επιπλέον αιτούμενου ποσού απορριπτόμενου ως μη ανταποκριμένου στην πραγματικότητα, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη και του τύπου και της παλαιότητας της  μοτοσικλέτας.

Σημειωτέον, εν προκειμένω, ότι ο ενάγων δικαιούται το ανωτέρω ποσό, καθόσον κατά την άποψη την οποία το παρόν Δικαστήριο αποδέχεται ως ορθότερη, η εμπορική υπαξία ως ζημία επήλθε ήδη και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί από του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να εξαρτάται από την προηγούμενη πώληση της μοτοσικλέτας, την πρόθεση πωλήσεως ή την προηγούμενη αποκατάσταση των ζημιών.

Πρόσφατα είχαμε δει και περίπτωση αποζημίωσης λόγω καταστροφής της μοτοσικλέτας καθώς και αποζημίωσης μοτοσικλέτας χωρίς επισκευή.

Θέλετε να επικοινωνήσετε  με το δικηγορικό γραφείο μας;

Απάντηση: Ναι, η μείωση της εμπορικής αξίας της μοτοσικλέτας λόγω της επισκευής της δημιουργεί αξίωση αποζημίωσης από το τροχαίο ατύχημα.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Αποζημίωση λόγω μείωσης της εμπορικής αξίας μοτοσικλέτας

  1. […] μας είχαμε δε και τα παρεμφερή σχετικά ζητήματα της αποζημίωσης για τη μείωση της εμπορικής αξίας της μοτο… μετά το τροχαίο ατύχημα και της αποζημίωσης για ολική […]

    Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.