Οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς άδεια οδήγησης και κράνος

Αλλάζει η υπαιτιότητα για το τροχαίο ατύχημα εάν ο οδηγός της μοτοσικλέτες δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης (δίπλωμα) και δεν χρησινμοποιούσε κράνος;

Η έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης αποτελεί ποινικό αδίκημα και διοικητική παράβαση που τιμωρούνται από το νόμο με ποινή φυλάκισης και με πρόστιμα. Δεν μεταβάλει όμως την υπαιτιότητα για το τροχαίο ατύχημα. Υπαίτιος οδηγός είναι αυτός που παραβίασε τον ΚΟΚ, όχι ο οδηγός που δεν έχει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Η μη χρήση προστατευτικού κράνους δημιουργεί συνυπαιτιότητα για τον οδηγό της μοτοσικλέτας ως προς τον τραυματισμό στο κεφάλι. Δεν επηρεάζει την υπαιτιότητα για το τροχαίο ατύχημα, ούτε την ευθύνη για τον τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας σε άλλα σημεία του σώματός του.

Ας δούμε τα ανωτέρω συμπεράσματα μέσα από μια δικαστική απόφαση σε θανατηφόρο τροχαίο οδηγού μοτοσικλέτας:

«Το γεγονός ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας στερείτο άδειας ικανότητος οδήγησης δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με κάποια αμελή συμπεριφορά του που συντέλεσε στην πρόκληση του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος , ενώ η έλλειψη αυτή δεν ήταν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ικανή, ούτε μπορούσε αντικειμενικό να επιφέρει κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων το επιζήμιο αποτέλεσμα, μόνη ενεργός αιτία του οποίου υπήρξε η αμελής συμπεριφορά του πρώτου εναγομένου, ο οποίος αν είχε ελέγξει, όπως όφειλε, την κίνηση στην αριστερή λωρίδα πριν εισέλθει σε αυτήν, θα είχε αποφύγει τη σύγκρουση.  Επομένως πρέπει να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμα τα εκ μέρους των εναγομένων προβαλλόμενα περί αποκλειστικής υπαιτιότητας του θανατωθέντος οδηγού της μοτοσικλέτας στην πρόκληση του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος.

«Εξαιτίας του ατυχήματος ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη αιμορραγικές διηθήσεις βρεγματικών και ινιακής περιοχής, συντριπτικά κατάγματα πρόσθιου, μέσου και οπίσθιου κρανιακού βάθρου, υπαραχνοειδή αιμορραγία ημισφαιρίων του εγκεφάλου και της παρεγκεφαλίδας, διάσπαρτες αιμορραγικές θλάσεις των μετωπιαίων και βρεγματικών λοβών, κατάγματα πλευρών άμφω, κάκωση θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, αιμοθώρακα άμφω, ρήξη πνευμόνων άμφω, ρήξη σπληνός, ρήξη αριστερού νεφρού, θλάσεις εντέρου και ενδοπεριτοναϊκή αιμορραγία κοιλίας, συνεπεία των οποίων επήλθε ο θάνατός του ακαριαία. Οι σοβαρές σωματικές κακώσεις του θανατωθέντος, που επικεντρώνονται κυρίως στην κεφαλή, θα αποφεύγονταν ή θα ήταν σαφώς ελαφρότερες με τη χρήση του προστατευτικού κράνους . Συνεπώς η προβληθείσα ένσταση των εναγομένων συντρέχουσας αμέλειάς του στην έκταση της ζημίας του πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη για ποσοστό 30%, καθόσον ο θανών δεν έφερε προστατευτικό κράνος «.

Σε άλλες μας αναρτήσεις είχαμε εξετάσει την συνυπαιτιότητα οδηγού μοτοσικλέτας με ταχύτητα 130 χλμ και οδηγού που τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών .

Εάν σας απασχολεί κάποια υπόθεση τροχαίου ατυχήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο επικοινωνίας .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μη χρήση κράνους οδηγού μοτοσικλέτας ή η έλλειψη άδειας οδήγησης δεν μεταβάλουν την υπαιτιότητα για το τροχαίο ατύχημα