Αποζημίωση λόγω ασύμφορης επισκευής μοτοσικλέτας

Πώς αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας αν η επισκευή της μοτοσικλέτας είναι ασύμφορη και η μοτοσικλέτα θεωρείται ότι έχει υποστεί ολική καταστροφή;

Η αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής της μοτοσικλέτας υπολογίζεται στην εμπορική αξία της μοτοσικλέτας από την οποία αφαιρούμε τα σώστρα.

Ας δούμε ένα σύντομο απόσπασμα δικαστικής απόφασης σε τροχαίο ατύχημα με ολική καταστροφή μοτοσικλέτας που απαντά στα ανωτέρω ερωτήματα.

Από την ανωτέρω σύγκρουση η δίκυκλη μοτοσικλέτα του ενάγοντος, εργοστασίου κατασκευής …., τύπου …, κυβισμού 459, έτους πρώτης κυκλοφορίας …, υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές σε όλο το εμπρόσθιο τμήμα της, αλλά και σε άλλα ευαίσθητα σημεία της που ακόμα και αν επισκευαστούν, δεν θα παρέχει ασφάλεια κατά την οδήγησή της, καθώς θα έχει επηρεαστεί η ευστάθειά της.

εμπορική αξία αξία της δίκυκλης μοτοσικλέτας, κατά το χρόνο της σύγκρουσης, λόγω της προαναφερόμενης κυκλοφοριακής ηλικίας της (επτά ετών), σε συνδυασμό με τα χιλιόμετρα που είχε διανύσει μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ανέρχονταν σε 2.000 ευρώ. Η επισκευή της μοτοσικλέτας θεωρήθηκε ασύμφορη και συνεπώς η καταστροφή της ολική, διότι για την επισκευή της θα απαιτηθεί το ποσό των 4.347 ευρώ, που υπερβαίνει την εμπορική της αξία.

Ειδικότερα, απαιτείται αποκατάσταση της εμπρόσθιας μάσκας, του τιμονιού, του εμπρόσθιου τροχού, του εμπρόσθιου φανού και φλας, του καθρέπτη, της εσωτερικής ποδιάς, της μάσκας κοντέρ, της εσωτερικής βάσης ποδιάς τιμονιού, του δεξιού πλευρού, του αριστερού πλευρού, όπως τα ανωτέρω αναφέρονται στην έκθεση κοστολόγησης ζημίας. Για την αγορά των αναγκαίων ανταλλακτικών θα απαιτηθεί το ποσό των 3.847 ευρώ, ενώ η αμοιβή για τις επισκευαστικές εργασίες, θα ανέλθει στο ποσό των 500 ευρώ. Συνεπώς, η συνολική δαπάνη για την αποκατάσταση των ζημιών, θα ανέλθει στο ποσό των 4.347 ευρώ.

Πρέπει, λοιπόν, να επιδικαστεί στον ενάγοντα, ως αποζημίωση για την ολοσχερή καταστροφή της μοτοσικλέτας του, το ποσό των 2.000 ευρώ. Επίσης πρέπει να επιδικαστεί σ’ αυτόν και το ποσό των 300 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την ολοσχερή καταστροφή της μοτοσικλέτας του.

Σε άλλη ανάρτησή μας είχαμε  δει και αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφή μοτοσικλέτας για τεχνικούς λόγους λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σας απασχολεί υπόθεση αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα λόγω ολικής καταστροφής της μοτοσικλέτας σας;

Απάντηση: Η αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής μοτοσικλέτας ασύμφορης προς επισκευή υπολογίζεται στην αξία της μοτοσικλέτας πριν το τροχαίο μειωμένη κατά τα σώστρα.