Αποζημίωση για ολική καταστροφή μοτοσικλέτας ασύμφορης να επισκευαστεί

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση του ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας της οποίας η επισκευή είναι ασύμφορη μετά το τροχαίο ατύχημα;

Πρόκειται για περίπτωση αποζημίωσης λόγω ολικής καταστροφής της μοτοσικλέτας διότι η επισκευή της μοτοσικλέτας δεν συμφέρει οικονομικά.

Η περίπτωση αυτή συνιστά ολική καταστροφή της μοτοσικλέτας από οικονομική άποψη, σε αντιδιαστολή με την ολική καταστροφή μοτοσικλέτας από μηχανική άποψη, όπου συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που απαγορεύουν την επισκευή της μοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κόστους.

Ολική καταστροφή μοτοσικλέτας από οικονομική άποψη σημαίνει ότι το κόστος της επισκευής (δηλαδή η δαπάνη αγοράς ανταλλακτικών και η αμοιβή για τις εργασίες επισκευής) της μοτοσικλέτας, είτε μόνο του ως δαπάνη, είτε προστιθέμενο στη μείωση που επέρχεται στην εμπορική αξία της μοτοσικλέτας λόγω της εμπλοκής της σε τροχαίο ατύχημα, ισούται με ή υπερβαίνει την εμπορική αξία που είχε η μοτοσικλέτα πριν το τροχαίο ατύχημα.

Επομένως για να διαπιστώσουμε εάν η μοτοσικλέτα έχει υποστεί ολική καταστροφή από το τροχαίο ατύχημα συγκρίνουμε την αξία της μοτοσικλέτας πριν το τροχαίο ατύχημα με το συνολικό κόστος που απαιτείται για την επισκευή της.

Στο κόστος επισκευής της μοτοσικλέτας (ιδίως όταν ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της εμπορικής αξίας) μπορούμε να προσθέσουμε τη μείωση της εμπορικής αξίας της μοτοσικλέτας, η οποία πλέον ως «τρακαρισμένη» είναι πιθανόν να εμφανίζει βλάβες και δυσλειτουργίες που δεν θα εμφάνιζε εάν δεν είχε «τρακάρει». Αν η αξία της μοτοσικλέτας πριν το ατύχημα υπερβαίνει το άθροισμα του κόστους επισκευής και της μείωσης της αξίας της μετά το τροχαίο ατύχημα έχουμε ολική καταστροφή της μοτοσικλέτας από οικονομική άποψη.

Η αποζημίωση για τη ζημιά της μοτοσικλέτας δεν θα υπολογισθεί στο κόστος επισκευής της αλλά στο κόστος της εμπορικής αξίας που είχε πριν το τροχαίο.

Σε  παρόμοιες αναρτήσεις μας  είχαμε εξετάσει περιπτώσεις αποζημίωσης λόγω ολικής καταστροφής μοτοσικλέτας για τεχνικούς λόγους  και λόγω μείωσης εμπορικής αξίας της μοτοσικλέτας.

Εάν σας απασχολεί περίπτωση ασύμφορης επισκευής μοτοσικλέτας από τροχαίο ατύχημα μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο.

Απάντηση: Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται η αποζημίωση του ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας  λόγω ολικής καταστροφής μοτοσικλέτας ασύμφορης προς επισκευή.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Αποζημίωση για ολική καταστροφή μοτοσικλέτας ασύμφορης να επισκευαστεί

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.