Αποζημίωση λόγω αναπηρίας με παραμόρφωση από τροχαίο

Το θύμα τροχαίου ατυχήματος που υπέστη παραμόρφωση έχει κάποια πρόσθετη αξίωση για αποζημίωση λόγω της παραμόρφωσης και ποια είναι αυτή;

Αναφερόμαστε στις τραγικές περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων όπου το θύμα του τροχαίου ατυχήματος έχει υποστεί μόνιμη αναπηρία και πολλές φορές παραμόρφωση.

Σε περίπτωση αναπηρίας με παραμόρφωση το θύμα έχει αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση πέραν της ηθικής βλάβης.

Ας δούμε μία δικαστική απόφαση για πρόσθετη αποζημίωση λόγω βαριάς αναπηρίας με παραμόρφωση από το τροχαίο ατύχημα:

«O ενάγων από τον τραυματισμό του υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κατάγματα σπλαγχνικού κρανίου, υπαραχνοειδή αιμορραγία, αιμορραγική θλάση διαμέτρου 1,5 cm και εγκεφαλικό οίδημα. Συνεπεία αυτών των βλαβών περιήλθε σε κωματώδη κατάσταση, από την οποία δεν ανένηψε έως και το χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο … και αυθημερόν διακομίσθηκε διασωληνωμένος και σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου …., όπου νοσηλεύθηκε. Στη Μ.Ε.Θ. του έγινε προοδευτική μείωση και διακοπή της καταστολής. Υποβλήθηκε σε διαδερμική τραχειοτομή και γαστροστομία και στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε από τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Η κατάστασή του, προ της εξόδου του από τη Μ.Ε.Θ., όσον αφορά το κεντρικό νευρικό σύστημα, ήταν η εξής: αυτόματο ανοιγοκλείσιμο οφθαλμών, κόρες με μέση θέση με κφ φωτοκινητικό αντανακλαστικό, χωρίς αντίληψη, χωρίς εκτέλεση εντολών.

Μετά την έξοδό του από τη Μ.Ε.Θ. διακομίσθηκε στη Νευροχειρουργική Κλινική του άνω Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύθηκε … με διάγνωση κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρατηρήσεις θλάση στελέχους εγκεφάλου, σπαστική τετραπάρεση, απαλλικό κώμα.
Στις …. μεταφέρθηκε εκ νέου στο Νοσοκομείο…. όπου έγινε νευρολογική εκτίμηση και διαπιστώθηκε κωματώδης κατάσταση, περιστασιακό άνοιγμα των οφθαλμών (ενίοτε μετά από παραγγελία), κόρες ισομεγέθεις και αντιδρώσες στο φως, εντόπιζε επώδυνα ερεθίσματα και αντιδρούσε με απόσυρση. Τα κάτω άκρα ήταν σε έκταση, τα άνω (άκρα) σε θέση έντονης σύγκαμψης (δυστονικά).
Στις …. έγινε ΩΡΛ εκτίμηση και διαπιστώθηκε απουσία καταποτικών κινήσεων και αδυναμία αφαίρεσης τραχειοστομίας.
Στις …. διαπιστώθηκε έντονη απίσχναση, κατάκλιση κόκκυγα με μερική αποκάλυψη του οστού και κατακλίσεις κατά τις πτέρνες και τις γαστροκνημίες άμφω. Τα άνω άκρα είχαν ελαφρά υπερτονία, με εύρος κίνησης 170/95/0 (Δε) και 145/45/0 (Αρ) πέραν του οποίου συναντάτο μαλακό block. Τα κάτω άκρα παρουσίαζαν χαλαρή παράλυση. Κατά τη νευρολογική εκτίμηση διαπιστώθηκε κωματώδης κατάσταση. Τενόντια αντανακλαστικά παράγονταν μόνον στα άνω άκρα.

Η ολική μόνιμη αναπηρία του ενάγοντος, ηλικίας κατά το χρόνο του ατυχήματος 22 ετών, και μη αναστρέψιμη βλάβη της υγείας του, θα επιδράσει οπωσδήποτε, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αρνητικά στο οικονομικό ιδίως αλλά και στο επαγγελματικό και κοινωνικό του μέλλον, αφού δεν θα μπορεί να εργασθεί και δεν θα είναι πλέον σε θέση να απολαμβάνει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αλλά και η κοινωνική και προσωπική του ζωή επηρεάζεται άμεσα, αφού η ως άνω κατάσταση της υγείας του, αποκλείει τις κοινωνικές του συναναστροφές και τη δημιουργία σχέσεων με το άλλο φύλο.

Οι συνέπειες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν εντελώς με τις παροχές των άρθρων 929 και 932 του ΑΚ. Το Δικαστήριο τούτο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιο πάνω περιστάσεις (ηλικία, φύλο, σοβαρότητα και είδος του τραυματισμού, δια βίου αναπηρία και επιπτώσεις αυτής, κοινωνική και οικονομική κατάσταση αυτού κ.λ.π), κρίνει ότι για την παραπάνω αιτία πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα, ως πρόσθετη αποζημίωση (του άρθρου 931 του ΑΚ), το ποσό των 120.000 ευρώ.

Παρόμοιες αναρτήσεις έχουμε κάνει για αποζημίωση ηθικής βλάβης λόγω αναπηρίας από τροχαίο και για απώλεια εισοδημάτων λόγω αναπηρίας από τροχαίο  ατύχημα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ζήτημα  αποζημίωσης λόγω αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα .

Απάντηση: Ο νόμος προβλέπει πρόσθετη αποζημίωση για θύμα που υπέστη παραμόρφωση από τροχαίο ατύχημα.