Ψυχική οδύνη θάνατος συνεπιβάτη

Ψυχική οδύνη λόγω θανάτου συνεπιβάτη σε τροχαίο

apozimiosi-thanato-trohaio,apozimiosi-trohaio-atihima,psihiki-odini

Δικαιούται αποζημίωση ο ανήλικος  υιός συνεπιβάτη για την ψυχική οδύνη που υπέστη από το θάνατο της μητέρας του στο τροχαίο ατύχημα;

Στην περίπτωση που θα εξετάσουμε ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες του στηθαίου λόγω απώλειας του ελέγχου του αυτοκινήτου από τον οδηγό του, ο οποίος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Τραγική συνέπεια του ατυχήματος ο  θάνατος της συνεπιβάτη η οποία ήταν σύζυγος του υπαίτιου οδηγού και μητέρας του ανήλικου τέκνου τους.

Δικαιούται αποζημίωση για την ψυχική οδύνη του το ανήλικο τέκνο που έχασε τη μητέρα του σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο οδηγός πατέρας του;

Ας δούμε μαζί την απάντηση:

Την …….. και περί ώρα ….. ο Y….. οδηγώντας το υπ’ αριθ. κυκλ …. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, εκινείτο επί της O…… με κατεύθυνση από Α…. προς B….., στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο όχημα αυτό επέβαιναν ως συνεπιβάτης η μητέρα του εκπροσωπουμένου από τον ενάγοντα  δυνάμει της υπ’ αριθμ. …. απόφασης του Δικαστηρίου τούτου ανηλίκου , καθήμενη στη θέση της συνοδηγού καθώς και ο ίδιος ο ανήλικος καθήμενος στα πίσω καθίσματα.

Η εν λόγω οδός στο σημείο του ενδίκου τροχαίου ατυχήματος είναι οδός διπλής κατεύθυνσης με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος οδοστρώματος του ρεύματος προς Β…. 11 μέτρα και εμφανίζει ελαφρά δεξιά κλίση στο ρεύμα αυτό (προς Β….).

Κατά τον προαναφερόμενο χρόνο ήταν νύχτα, ο υπάρχων τεχνητός φωτισμός ήταν ανεπαρκής, η κυκλοφορία οχημάτων ήταν αραιή και πεζών ανύπαρκτη, η ορατότητα δεν περιοριζόταν και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 130 χλμ/ώρα, όπως όλα τα ανωτέρω αναφορικά με τη διαμόρφωση της οδού και τις επικρατούσες συνθήκες αναφέρονται στην από …… έκθεση αυτοψίας και το συνοδεύον αυτή πρόχειρο σχεδιάγραμμα.

Φθάνοντας ο Υ… στο ύψος του … χλμ. της ως άνω οδού και οδηγώντας με υπερβολική για τις επικρατούσες συνθήκες ταχύτητα (ήταν νύχτα με ανεπαρκή τεχνητό φωτισμό) την οποία δεν μείωσε ενόψει της δεξιάς κλίσης της οδού στο ρεύμα πορείας του από αμέλεια και ανεπιτηδειότητα περί την οδήγηση απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του το οποίο εξετράπη της πορείας του προς τα δεξιά και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο σιδερένιο στηθαίο της οδού στο δεξιό άκρο αυτής όπου αφού στρέβλωσε μερικά από τα σιδερένια κιγκλιδώματα, τέσσερα από αυτά πέρασαν μέσα από την καμπίνα του οδηγού, με συνέπεια τον τραυματισμό του ιδίου του οδηγού και του ανήλικου υιού του καθώς και της συνοδηγού , ο οποίος απέβη θανατηφόρος για την τελευταία…

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η θανούσα Θ…. ηλικίας … ετών κατά το χρόνο του συμβάντος ήταν άνθρωπος υγιής και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον κλάδο των ….. επιχειρήσεων (ήταν εταίρος κατά ποσοστό 50% και διαχειρίστρια στην εταιρεία “Ε….” που είχε σκοπό την άσκηση επιχείρησης ………

Ο αιφνίδιος απρόσμενος και βίαιος θάνατός της προκάλεσε κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας στον ανήλικο υιό της Δ….. βαθιά θλίψη, ο οποίος συνδέονταν με αυτήν με αγάπη, στοργή και στενό ψυχικό δεσμό.

Ενόψει των ανωτέρω και ιδίως των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο τροχαίο ατύχημα, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου Υ.., της ηλικίας της θανούσας (42 ετών) και του ανηλίκου υιού της Δ…(8 ετών), του ψυχικού άλγους που αυτός υπέστη συνεπεία του αιφνιδίου θανάτου του προσφιλούς του προσώπου καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του ανηλίκου, εκτός της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο εκπροσωπούμενος από τον ενάγοντα ως άνω ανήλικος υπέστη ψυχική οδύνη, προς αποκατάσταση της οποίας πρέπει να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εναγόμενης να του καταβάλει ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 250.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο (άρθρο 932 Α.Κ.).

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, το ανήλικο τέκνο δικαιούται αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης για το θάνατο της συνεπιβάτη μητέρας του από τροχαίο ατύχημα.