Άρση απαλλοτρίωσης μη εμπρόθεσμης καταβολή αποζημίωσης

Άρση απαλλοτρίωσης λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αποζημίωσης

anagkastiki-apallotriosi

Υπάρχει προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή της αποζημίωσης στην αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου;

Και, κυρίως, υπάρχουν συνέπειες εάν η αποζημίωση δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα;

Η αποζημίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη εντός δεκαοκτώ μηνών. Εάν παρέλθει η προθεσμία, δημιουργείται ζήτημα άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Ας δούμε και τη σχετική δικαστική απόφαση

«Μετά την πάροδο της συνταγματικής προθεσμίας των δεκαοκτώ μηνών χωρίς την καταβολή της αποζημίωσης και συνεπώς μη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης , η απαλλοτρίωση αυτή αίρεται ουσιαστικά ως προς την νομική κατάσταση του ακινήτου. Δηλαδή το ακίνητο απαλλάσσεται από το βάρος της απαλλοτρίωσης και αποβάλλει το χαρακτήρα του ως ρυμοτομούμενο ακίνητο.

Ο ιδιοκτήτης που στερήθηκε το απαλλοτριούμενο ακίνητο πριν από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης , έχει δικαίωμα να ανακτήσει τη νομή του και συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση , κατά τις γενικές διατάξεις, για το χρόνο που στερήθηκε την κατοχή του.

Η μη καταβολή της πλήρους αποζημίωσης της απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας εμποδίζει όχι μόνο τη μετάσταση της κυριότητας, αλλά και τη μετάσταση της νομής.

Την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη πριν από την καταβολή αποζημίωσης προβλέπει ο συνταγματικός νομοθέτης στο άρθρο 17 παρ. 4 εδ. γʼ του Συντάγματος, ορίζοντας ότι «πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση , διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.

Το Σύνταγμα, με τη διάταξη του αυτή, κατοχυρώνει κυρίως τη νομή του ιδιοκτήτη και καθιστά παράνομη κάθε ενέργεια εναντίον της.»

Συμπέρασμα: Εάν η αποζημίωση δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα εντός προθεσμίας δεκαοκτώ μηνών δημιουργείται λόγος άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  του ακινήτου.