Ολική καταστροφή φορτηγού σε τροχαίο και αποζημίωση

ΠΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΟΥ;

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΑ ΣΩΣΤΡΑ.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:

«Το υπ’ αριθμ. κυκλ. …….. Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της ενάγουσας εταιρίας, εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το αυτοκίνητο αυτό ήταν φορτηγό εργοστασίου κατασκευής Τ….., τύπου Η….., είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στις ….., χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών της ενάγουσας και είχε διανύσει ….. χλμ.

Η αγοραία (εμπορική) αξία αυτού πριν από το τροχαίο ατύχημα ανερχόταν στο ποσό των 13.000€. Η ενάγουσα εταιρία με την αγωγή της αφαιρεί από το ποσό της αιτούμενης αποζημιώσεως το ποσό των 1.000€ το οποίο αντιστοιχεί στην αξία των υπολειμμάτων του φορτηγού αυτοκινήτου της.

Επομένως από την ολοσχερή καταστροφή του φορτηγού αυτοκινήτου της η ενάγουσα εταιρία ζημιώθηκε κατά το ποσό των 12.000€ και άρα πρέπει να της επιδικασθεί ισόποση αποζημίωση.

Το ποσό αυτό πρέπει να επιδικασθεί στην ενάγουσα χωρίς να μειωθεί κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του οδηγού του οχήματος της, καθώς δεν προβλήθηκε σχετική ένσταση από τους εναγόμενους.»

Σε πρόσφατες αναρτήσεις μας είδαμε περιπτώσεις αποζημίωσης λόγω ολικής καταστροφής μοτοσικλέτας για τεχνικούς λόγους και ασύμφορης επισκευής μοτοσικλέτας .

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν σας απασχολεί περίπτωση αποζημίωσης λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος σας .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση ολικής καταστροφής φορτηγού από τροχαίο ατύχημα η αποζημίωση ορίζεται στην εμπορική αξία του φορτηγού αφαιρουμένων των σώστρων