Σοβαρός τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη από τροχαίο ατύχημα

Πώς αποζημιώνεται το θύμα τροχαίου ατυχήματος που  τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη;

Ο τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη από το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε μόνιμες βλάβες στην υγεία του θύματος, δηλαδή κινητικά προβλήματα, ακράτεια και άλγη που θα επηρεάζουν τη ζωή του θύματος στο υπόλοιπο της ζωής του σε πρακτικό και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Ας δούμε το ενδιαφέρον τμήμα της δικαστικής απόφασης που επιδικάζει αποζημίωση 22.000€  ως χρηματική αποκατάσταση των συνεπειών στην προσωπική και κοινωνική ζωή του θύματος και προς άμβλυνση των ψυχολογικών προβλημάτων που το θύμα θα αντιμετωπίζει στο μέλλον και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 20.000€ για τον τραυματισμό του θύματος στη σπονδυλική στήλη από το τροχαίο ατύχημα.

«Όπως προκύπτει από την ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση του Γενικού Νοσοκομείου: Από τον απεικονιστικό έλεγχο προκύπτουν πιεστικά φαινόμενα επί του νωτιαίου σάκου στο ύψος του διαστήματος …, καθώς επίσης από την συνεχή κλινική παρακολούθηση, προκύπτει ότι ο ενάγων συνεχίζει να εμφανίζει έντονο άλγος στη Θωρακική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης , κατά την κίνηση αλλά και ορθοκυστική διαταραχή. Λόγω της παρελεύσεως 2 ετών από το τροχαίο ατύχημα δεν αναμένεται ιδιαίτερη βελτίωση.

Συνεπεία του βαρέως τραυματισμού του στη σπονδυλική στήλη, συνισταμένου σε κινητικά προβλήματα, καθώς παρά την ανάρρωσή του ο ενάγων παρουσιάζει έντονο άλγος στη μέση, ενοχλήσεις και μουδιάσματα στην οσφυϊκή χώρα, περιορισμό κινήσεων και ακράτεια και λόγω του ότι δεν αναμένεται ιδιαίτερη βελτίωση στο μέλλον, ο ενάγων θα μειονεκτεί ως άτομο για το υπόλοιπο της ζωής του, δεδομένου ότι ασχολείτο με αθλητικές δραστηριότητες (ποδήλατο, ποδόσφαιρο), τις οποίες δεν δύναται να ασκεί πλέον.

Η κατάσταση αυτή της υγείας του θα έχει οπωσδήποτε αρνητικές επιδράσεις στην προσωπική και την εν γένει κοινωνική ζωή του, λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που του δημιουργούν αίσθημα μειονεξίας έναντι των λοιπών συνανθρώπων του.

Περαιτέρω, από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ενάγοντος και λαμβανομένου υπόψη του ότι η κατάσταση αυτή είναι μόνιμη, πρέπει να επιδικαστεί σ’ αυτόν ως αποζημίωση κατ’ άρθρο 931 ΑΚ, η οποία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη των άλλων αξιώσεων και δεν συνδέεται με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία, το ποσό των 20.000€, που κρίνεται εύλογο, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών τέλεσης του τροχαίου ατυχήματος , της αποκλειστικής υπαιτιότητας του πρώτου εναγομένου, της κατάστασης της υγείας του θύματος, της ηλικίας του (34 ετών), καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των διαδίκων φυσικών προσώπων.

Τέλος, λαμβανομένων υπόψη, της σοβαρότητας και βαρύτητας του τραυματισμού του ενάγοντος, της ηλικίας του, της σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας που βίωσε, της αποκλειστικής υπαιτιότητας για το τροχαίο ατύχημα του εναγομένου οδηγού του υπαίτιου αυτοκινήτου και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων, πλην της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, πρέπει να επιδικαστεί, ως χρηματική ικανοποίησή του γι’ αυτήν ως ηθική βλάβη το ποσό των 22.000 ευρώ.

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μας είχαμε δει και άλλες περιπτώσεις αποζημιώσεων για σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαίο ατύχημα, όπως λόγω παράλυσης περονιαίου νεύρου ποδιού και λόγω παραμόρφωσης του θύματος .

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την αποζημίωση λόγω σοβαρού τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα πατήστε το σύνδεσμο που βλέπετε :

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Ο σοβαρός τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη από τροχαίο ατύχημα δημιουργεί αξίωση αποζημίωσης για ηθική βλάβη και περαιτέρω αποζημίωση του θύματος.