Ψυχική οδύνη θάνατος συνεπιβάτη

Ψυχική οδύνη λόγω θανάτου συνεπιβάτη σε τροχαίο

apozimiosi-thanato-trohaio,apozimiosi-trohaio-atihima,psihiki-odini

Δικαιούται αποζημίωση ο ανήλικος  υιός συνεπιβάτη για την ψυχική οδύνη που υπέστη από το θάνατο της μητέρας του στο τροχαίο ατύχημα;

Στην περίπτωση που θα εξετάσουμε ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στις μπάρες του στηθαίου λόγω απώλειας του ελέγχου του αυτοκινήτου από τον οδηγό του, ο οποίος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Τραγική συνέπεια του ατυχήματος ο  θάνατος της συνεπιβάτη η οποία ήταν σύζυγος του υπαίτιου οδηγού και μητέρας του ανήλικου τέκνου τους.

Δικαιούται αποζημίωση για την ψυχική οδύνη του το ανήλικο τέκνο που έχασε τη μητέρα του σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο οδηγός πατέρας του;

Ας δούμε μαζί την απάντηση:

Την …….. και περί ώρα ….. ο Y….. οδηγώντας το υπ’ αριθ. κυκλ …. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, εκινείτο επί της O…… με κατεύθυνση από Α…. προς B….., στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο όχημα αυτό επέβαιναν ως συνεπιβάτης η μητέρα του εκπροσωπουμένου από τον ενάγοντα  δυνάμει της υπ’ αριθμ. …. απόφασης του Δικαστηρίου τούτου ανηλίκου , καθήμενη στη θέση της συνοδηγού καθώς και ο ίδιος ο ανήλικος καθήμενος στα πίσω καθίσματα.

Η εν λόγω οδός στο σημείο του ενδίκου τροχαίου ατυχήματος είναι οδός διπλής κατεύθυνσης με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος οδοστρώματος του ρεύματος προς Β…. 11 μέτρα και εμφανίζει ελαφρά δεξιά κλίση στο ρεύμα αυτό (προς Β….).

Κατά τον προαναφερόμενο χρόνο ήταν νύχτα, ο υπάρχων τεχνητός φωτισμός ήταν ανεπαρκής, η κυκλοφορία οχημάτων ήταν αραιή και πεζών ανύπαρκτη, η ορατότητα δεν περιοριζόταν και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 130 χλμ/ώρα, όπως όλα τα ανωτέρω αναφορικά με τη διαμόρφωση της οδού και τις επικρατούσες συνθήκες αναφέρονται στην από …… έκθεση αυτοψίας και το συνοδεύον αυτή πρόχειρο σχεδιάγραμμα.

Φθάνοντας ο Υ… στο ύψος του … χλμ. της ως άνω οδού και οδηγώντας με υπερβολική για τις επικρατούσες συνθήκες ταχύτητα (ήταν νύχτα με ανεπαρκή τεχνητό φωτισμό) την οποία δεν μείωσε ενόψει της δεξιάς κλίσης της οδού στο ρεύμα πορείας του από αμέλεια και ανεπιτηδειότητα περί την οδήγηση απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του το οποίο εξετράπη της πορείας του προς τα δεξιά και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο σιδερένιο στηθαίο της οδού στο δεξιό άκρο αυτής όπου αφού στρέβλωσε μερικά από τα σιδερένια κιγκλιδώματα, τέσσερα από αυτά πέρασαν μέσα από την καμπίνα του οδηγού, με συνέπεια τον τραυματισμό του ιδίου του οδηγού και του ανήλικου υιού του καθώς και της συνοδηγού , ο οποίος απέβη θανατηφόρος για την τελευταία…

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η θανούσα Θ…. ηλικίας … ετών κατά το χρόνο του συμβάντος ήταν άνθρωπος υγιής και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον κλάδο των ….. επιχειρήσεων (ήταν εταίρος κατά ποσοστό 50% και διαχειρίστρια στην εταιρεία “Ε….” που είχε σκοπό την άσκηση επιχείρησης ………

Ο αιφνίδιος απρόσμενος και βίαιος θάνατός της προκάλεσε κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας στον ανήλικο υιό της Δ….. βαθιά θλίψη, ο οποίος συνδέονταν με αυτήν με αγάπη, στοργή και στενό ψυχικό δεσμό.

Ενόψει των ανωτέρω και ιδίως των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο τροχαίο ατύχημα, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου Υ.., της ηλικίας της θανούσας (42 ετών) και του ανηλίκου υιού της Δ…(8 ετών), του ψυχικού άλγους που αυτός υπέστη συνεπεία του αιφνιδίου θανάτου του προσφιλούς του προσώπου καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του ανηλίκου, εκτός της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο εκπροσωπούμενος από τον ενάγοντα ως άνω ανήλικος υπέστη ψυχική οδύνη, προς αποκατάσταση της οποίας πρέπει να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εναγόμενης να του καταβάλει ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 250.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο (άρθρο 932 Α.Κ.).

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, το ανήλικο τέκνο δικαιούται αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης για το θάνατο της συνεπιβάτη μητέρας του από τροχαίο ατύχημα.

Ψυχική οδύνη συζύγου αδελφών θανατηφόρο τροχαίο

Ψυχική οδύνη συζύγου και αδελφών σε θανατηφόρο τροχαίο 

apozimiosi-thanato-trohaio,apozimiosi-trohaio-atihima,psihiki-odini

Πώς αποζημιώνεται χρηματικά η ψυχική οδύνη της συζύγου και των αδελφών του θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος;

Ας δούμε ένα απόσπασμα από δικαστική απόφαση που εξετάζει τα ποσά ψυχικής οδύνης που επιδικάστηκαν στα αδέλφια και στη σύζυγο του θύματος:

«Στην προκειμένη περίπτωση, το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, δικάζοντας επί της από …. έφεσης του εκκαλούντος ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο» και της αντέφεσης που άσκησαν με τις προτάσεις τους οι εφεσίβλητες και ήδη αναιρεσίβλητες κατά της …… απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου …  επιδίκασε σε αυτές χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο συγγενούς τους (συζύγου και αδελφού) ποσά 40.000 ευρώ για την πρώτη, 25.000 ευρώ για τη δεύτερη και 15.000 ευρώ για καθεμία των λοιπών, απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση και δέχτηκε την αντέφεση, επιδικάζοντας, αντίστοιχα, 100.000, 60.000, 40.000 και 40.000 ευρώ για την ίδια αιτία.

Αρνήθηκε δε να εφαρμόσει τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 4092/2012 ως αντίθετες στο Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την ΕΣΔΑ. Κατά την κρατήσασα δε στο Δικαστήριο γνώμη της εκ τεσσάρων (4) εκ των μελών του απαρτιζομένης πλειοψηφίας, έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε το νόμο και πρέπει οι από το άρθρο 559 αριθμ. 1 Κ.Πολ.Δ. αντίθετοι δεύτερος και τρίτος κατά σειρά λόγοι της αναίρεσης να απορριφθούν ως αβάσιμοι.»

Παλαιότερα είδαμε περιπτώσεις επιδίκασης χρηματικών ποσών για την ψυχική οδύνη τέκνου και την ψυχική οδύνη δισέγγονων από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα .

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υπόθεση αποζημίωσης ψυχικής οδύνης από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα ;

Απάντηση: Η αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης αδελφών και συζύγου από το θάνατο του θύματος σε τροχαίο ατύχημα γίνεται με εύλογα χρηματικά ποσά αποζημίωσης της ψυχικής οδύνης

Ψυχική οδύνη δισέγγονων θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

Ψυχική οδύνη δισέγγονων σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα

apozimiosi-thanato-trohaio,apozimiosi-trohaio-atihima,psihiki-odini

Δικαιούνται κάποιο χρηματικό ποσό για ψυχική οδύνη τα δισέγγονα του θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος;

Τα δισέγγονα του θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος περιλαμβάνονται στους συγγενείς που δικαιούνται αποζημίωση για τη χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο του προπάππου τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα .

Για την ακρίβεια αποζημίωση  για ψυχική οδύνη δικαιούνται όλοι οι σε ευθεία γραμμή (ανιόντες, κατιόντες) εξ αίματος συγγενείς του θανόντος, οι  εξ αίματος εκ πλαγίου μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς και οι μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείς  εξ αγχιστείας.

Ας δούμε απόσπασμα από μία σχετική δικαστική απόφαση που εξηγεί τον ανωτέρω κανόνα που ακολουθούν τα ελληνικά δικαστήρια:

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Κατά την αληθή έννοια της σχετικής διάταξης του άρθρου 932 εδ. 3 ΑΚ, που απορρέει από τον σκοπό της θέσπισής της, στην οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του θανόντος που δοκιμάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του και προς ανακούφιση του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά.

Υπό την έννοια αυτή, μεταξύ των προσώπων τούτων δεν περιλαμβάνονται συγγενείς πέραν του πρώτου βαθμού συγγένειας εξ αγχιστείας και δευτέρου βαθμού εξ αίματος εκ πλαγίου, δηλαδή περιλαμβάνονται σ΄αυτούς όλοι οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή όπως τα δισέγγονα του θανόντος (3ου βαθμού συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή), ενώ, σημειωτέον, η επιδίκαση της από το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ προβλεπόμενης χρηματικής ικανοποίησης στα δικαιούμενα πρόσωπα, τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, που συνιστά πραγματικό ζήτημα, της ύπαρξης, κατ΄ εκτίμηση του δικαστή της ουσίας, μεταξύ αυτών και του θανατωθέντος, όταν ο τελευταίος ζούσε, αισθημάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας των οποίων μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό, είτε όλων των προσώπων αυτών, είτε κάποιων ή κάποιου από αυτούς από την επιδίκαση της εν λόγω χρηματικής ικανοποίησης.

Στην προκειμένη περίπτωση το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε την αγωγή των εναγόντων δισέγγονων του θανόντος στο επίδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα ως μη νόμιμη εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο, καθώς σύμφωνα με τα ως άνω εκτιθέμενα οι ανωτέρω περιλαμβάνονται στους εγγύτερους και στενώς συνδεόμενους συγγενείς του θανόντος που δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση αυτών, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση ως προς αυτούς και, αφού κρατηθεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο, κατά το μέρος αυτό, να ερευνηθεί ως προς την νομική και ουσιαστική της βασιμότητα.

Πρόσφατα είχαμε δει περιπτώσεις ψυχικής οδύνης συζύγου και αδελφών από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και ψυχική οδύνη ανήλικου τέκνου για το θάνατο της μητέρας του από τροχαίο ατύχημα .

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο για υπόθεση αποζημίωσης ψυχικής οδύνης από τροχαίο ατύχημα ;

Απάντηση: Ναι, σε περίπτωση θανάτου του προπάππου τους σε τροχαίο ατύχημα τα δισέγγονα δικαιούνται αποζημίωση για την ψυχική οδύνη.

θάνατος πεζού ψυχική οδύνη

Θάνατος πεζού και ψυχική οδύνη

apozimiosi-thanato-trohaio,apozimiosi-trohaio-atihima,psihiki-odini,trohaio-pezo

Πώς εκτιμάται το ποσό αποζημίωσης της ψυχικής οδύνης των συγγενών πεζού θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος;

Η ψυχική οδύνη σε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα πεζό μειώνεται με βάση την συνυπαιτιότητα του πεζού στην πρόκληση του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος.

Ας δούμε μία δικαστική απόφαση επί θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος με θύμα πεζό που καταλογίζει στον πεζό ποσοστό συνυπαιτιότητας και μειώνει αναλόγως την αποζημίωση των συγγενών για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν.

Το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα οφείλεται σε συγκλίνουσα υπαιτιότητα τόσο του πεζού, όσο και του πρώτου εναγομένου οδηγού, διότι και οι δύο επέδειξαν αμελή συμπεριφορά.

Ειδικότερα, ο μεν πεζός συντέλεσε στην πρόκληση του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος, διότι, αφενός δεν επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα από το σημείο που υπήρχαν φωτεινοί σηματοδότες, αφετέρου ενώ επέλεξε να διασχίσει αυτή από σημείο που δεν υπήρχε διάβαση πεζών, αν και ήταν υποχρεωμένος πριν κατέλθει επί του οδοστρώματος να ελέγξει την κυκλοφορία, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση και την ταχύτητα των κινούμενων οχημάτων, δεν συμμορφώθηκε με αυτή την υποχρέωσή του.

Ο εναγόμενος οδηγός, διότι, αν και κινούνταν σε κατοικημένη περιοχή, δεν οδηγούσε με σύνεση και τεταμένη την προσοχή του, ούτε ρύθμισε την ταχύτητά του στις επικρατούσες συνθήκες, κατά τρόπο, ώστε να ασκεί επί του αυτοκινήτου, που οδηγούσε, τον επιβαλλόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί εγκαίρως τον πεζό, ο οποίος εκείνη τη χρονική στιγμή διέσχιζε κάθετα το ρεύμα πορείας του και να τον παρασύρει με το προαναφερόμενο αποτέλεσμα.

Ενδεικτικό της έλλειψης της προσοχής του στην οδήγηση είναι το γεγονός ότι, έχοντας αναμμένα τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία), θα μπορούσε να αντιληφθεί τον πεζό από απόσταση σαράντα μέτρων και να επιχειρήσει, αν όχι αποφευκτικό ελιγμό, καθώς δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες της οδού, αφού προς τα αριστερά θα εισερχόταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προς τα δεξιά λόγω αναχώματος θα κινδύνευε να ανατραπεί, τουλάχιστον πέδηση ώστε με τον τρόπο αυτό, εάν δεν ήταν δυνατό να αποφύγει τη σύγκρουση, να μειώσει τουλάχιστον τα ολέθρια αποτελέσματα αυτής (σύγκρουσης). Η παράλειψη όμως οιουδήποτε ελιγμού και η μη αντίληψη του πεζού, όπως ο ίδιος κατέθεσε, καταδεικνύει την ανωτέρω αμέλειά του.

Το Δικαστήριο, εκτιμώντας τη βαρύτητα υπαιτιότητας του καθενός, οδηγείται στην κρίση ότι το ένδικο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα οφείλεται σε αμέλεια κατά ποσοστό 70% του πεζού και 30% του εναγομένου οδηγού.

Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία αποδείχθηκε ότι ο αποβιώσας Θ. συνδεόταν με στενούς δεσμούς αγάπης και στοργής, τόσο με το υιό, τη νύφη και τα εγγόνια του με τους οποίους κατοικούσε στην ίδια οικία, όσο και με την κόρη, το γαμπρό, τα εγγόνια και τα δισέγγονα του, με τους οποίους διέμενε σε κοντινή απόσταση. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών, κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του Θ., της ηλικίας του κατά το χρόνο του ατυχήματος, του βαθμού υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, του ποσοστού συνυπαιτιότητας του θανόντος πεζού, του στενού συναισθηματικού δεσμού όλων των εναγόντων συγγενών του θανόντα πεζού και της κοινωνικής θέσης και οικονομικής κατάστασης των μερών (φυσικών προσώπων), το Δικαστήριο κρίνει ότι η εύλογη χρηματική ικανοποίηση, την οποία δικαιούνται αυτοί να λάβουν για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατό του, ανέρχεται σε 12.000 ευρώ για καθένα από τα τέκνα του, σε 5.000 ευρώ για το γαμπρό και τη νύφη του, σε 8.000 ευρώ για καθένα από τα εγγόνια του και σε 4.000 ευρώ για καθένα από τα δισέγγονά του, ποσά τα οποία κρίνονται εύλογα και δίκαια.»

Σε άλλες αναρτήσεις μας είχαμε εξετάσει ζητήματα αποζημίωσης ψυχικής οδύνης ανήλικου τέκνου για θάνατο της μητέρας του σε τροχαίο και συζύγου και αδελφών του θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος 

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υπόθεση αποζημίωσης ψυχικής οδύνης;

Απάντηση: Το ποσό αποζημίωσης για την ψυχική οδύνη συγγενών πεζού θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος μειώνεται κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του πεζού.