Αποζημίωση πεζού τραυματισμός τροχαίο εκτός διάβασης πεζών

Αποζημίωση πεζού για τραυματισμό από τροχαίο εκτός διάβασης πεζών

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πεζού εκτός διάβασης πεζών και αποζημίωση

θάνατος πεζού ψυχική οδύνη

Θάνατος πεζού και ψυχική οδύνη

Πώς αποζημιώνεται η ψυχική οδύνη για το θάνατο πεζού λόγω τροχαίου ατυχήματος;