Τροχαίο Κάταγμα πλευρά ηθική βλάβη

Ποια είναι η ηθική βλάβη για κάταγμα στα πλευρά;

Ποιο ποσό αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης δικαιούστε σε περίπτωση κατάγματος στα πλευρά από τροχαίο ατύχημα και πόση είναι η αποζημίωση για τη δαπάνη βελτιωμένης διατροφής;

Ηθική βλάβη οδηγού μοτοσικλέτας που καταστράφηκε

Ηθική βλάβη οδηγού μοτοσικλέτας που καταστράφηκε

Ποια είναι η αξίωση ηθικής βλάβης οδηγού μοτοσικλέτας η οποία καταστράφηκε σε τροχαίο ατύχημα;