Τροχαίο ατύχημα ασφαλιστικού συμβούλου με τραυματισμό και αποζημίωση απώλειας εισοδημάτων

asfalistikos-symvoulos-apoleia-eisodimaton-trohaio

Πώς αποζημιώνεται ασφαλιστικός σύμβουλος για την απώλεια των εισοδημάτων  του λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα;

Λόγω του τραυματισμού από το τροχαίο ατύχημα ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν εργάστηκε για 5 μήνες μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του από τον τραυματισμό που υπέστη σε τροχαίο ατύχημα.

Όλο αυτό το διάστημα ήταν προφανώς ανίκανος για εργασία. Πώς θα αποζημιωθεί για την απώλεια των εισοδημάτων του;

Η αποζημίωση για τα απολεσθέντα εισοδήματά του ασφαλιστικού συμβούλου υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των προμηθειών που λάμβανε από τις ασφάλειες που πραγματοποιούσε.

Ας δούμε τη δικαστική απόφαση στο σημείο που αναφέρεται στην αποζημίωση του ασφαλιστικού συμβούλου για την απώλεια των εισοδημάτων του λόγω του τροχαίου ατυχήματος:

«Για πέντε μήνες ο ενάγων ήταν ανίκανος για εργασία, βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια και απείχε από την εργασία του ως ασφαλιστικός σύμβουλος στον ασφαλιστικό πράκτορα …. και στην ανώνυμη εταιρία ασφαλιστικής πρακτόρευσης με την επωνυμία «…..».

Απώλεσε εισοδήματα ποσού (5 μήνες Χ 690,90€=) 3.454,50€, όπως αποδεικνύεται από τις από …. και …. αντίστοιχες εκκαθαρίσεις προμηθειών των ανωτέρω εργοδοτών του, από τις οποίες προκύπτει ότι ο ανωτέρω μέσος όρος των καθαρών αποδοχών του μηνιαίως (πρβλ και εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους), έναντι των οποίων δεν έλαβε το οποιοδήποτε ποσό από τον ασφαλιστικό του φορέα (βλ. την με αριθ. πρωί. …. βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε.).»

Σε προηγούμενες αναρτήσεις είχαμε εξετάσει και τις περιπτώσεις αποζημίωσης διαφυγόντων εισοδημάτων βοηθού εργοδηγού και αποζημίωσησ τησ απώλειας ημερομισθίων σερβιτόρου που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα και ήταν ανίκανοι για εργασία για κάποιο διάστημα μέχρι την αποθεραπεία τους.

Εάν θέλετε, Μπορείτε να Επικοινωνήστε μαζί μας εάν σας απασχολεί καποιο ζήτημα απώλειασ εισοδημάτων λόγω τραυματισμού απο τροχαίο ατύχημα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα και προσωρινήσ ανίκανοτητας για εργασία ο ασφαλιστικός σύμβουλος δικαιούται αποζημίωση απώλειασ εισοδημάτων για τις προμήθειες που απώλεσε.