Πότε πρέπει να χορηγείται η ετήσια άδεια αναψυχής;

etisia-adeia-anapsihis

Πώς, πότε και μέχρι πότε χορηγείται η ετήσια άδεια αναψυχής από τον εργοδότη στον εργαζόμενο;

Κατ’ αρχάς ο νόμος ορίζει ότι η χρονική περίοδος που θα λάβει ο εργαζόμενος την ετήσια άδεια αναψυχής κανονίζεται μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την άδεια αναψυχής το αργότερο εντός διμήνου αφότου αιτηθεί την άδεια αναψυχής ο εργαζόμενος.

Ωστόσο ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να αιτηθεί την ετήσια άδεια αναψυχής για να θεμελιώσει το σχετικό δικαίωμα.

Η αίτηση της άδειας αναψυχής από τον εργαζόμενο αποσκοπεί στον προσδιορισμό των χρονικών ορίων εντός των οποίων ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χορηγήσει την άδεια αναψυχής.

Η μισή χρονική περίοδος της άδειας αναψυχής πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο μεταξύ 1ης Μαΐου και 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Με την πιο πρόσφατη τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο 61 του Ν. 4808/2021 η ετήσια άδεια αναψυχής του εργαζόμενου θα πρέπει να έχει εξαντληθεί (χορηγηθεί) στο σύνολό της μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους, ακόμη και αν δεν ζητηθεί από τον εργαζόμενο.

Με τη νέα διάταξη διευρύνεται το χρονικό όριο εξάντλησης (χορήγησης) της ετήσιας άδειας αναψυχής , το οποίο πλέον μπορεί να επεκτείνεται και στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο ζήτημα χορήγησης της ετήσιας άδειας αναψυχής ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο εργοδότης χορηγεί την ετήσια άδεια αναψυχής στον εργαζόμενο εντός διμήνου από την υποβολή αίτησης και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.


Αρέσει σε %d bloggers: