Ποιο είναι το ποσό ηθικής βλάβης από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το χρηματικό ποσό που δικαιούται ο τραυματίας από τροχαίο ατύχημα για την ηθική βλάβη;

Αυτή είναι η πρώτη και η βασικότερη απορία που έχει κάθε θύμα τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό.

Η αξίωση για ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα που περιλαμβάνει η αποζημίωση από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα.

Η αξίωση για ηθική βλάβη καλύπτει την αποζημίωση για τη στενοχώρια, τη λύπη και την ταλαιπωρία του θύματος εξ αιτίας του τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα.

Η ηθική βλάβη δεν καλύπτει κάποια περιουσιακή ζημία του θύματος, όπως καλύπτουν οι άλλες αξιώσεις που δημιουργούνται μετά τον τραυματισμό από το τροχαίο ατύχημα, όπως οι αξιώσεις για ιατρικές δαπάνες, για δαπάνες φυσιοθεραπείας, για δαπάνες φαρμάκων κλπ.

Στην πραγματικότητα, όμως, το χρηματικό ποσό της ηθικής βλάβης είναι αυτό που θα αυξήσει την αποζημίωση από το τροχαίο ατύχημα και θα κάνει το θύμα του τροχαίου ατυχήματος να αισθάνεται ηθικά δικαιωμένο για όσα υπέστη από τον τραυματισμό του στο τροχαίο ατύχημα.

Γι αυτό και είνα πολύ σημαντικό ο τραυματίας από τροχαίο ατύχημα να αναζητήσει αμέσως την έγκαιρη και έντιμη νομική βοήθεια από δικηγόρο ειδικό στα τροχαία ατυχήματα. Διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει το σημαντικότερο μέρος της αποζημίωσης από το τροχαίο ατύχημα, είτε διότι ο ίδιος από άγνοια ζήτησε πολύ μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούταν, είτε διότι έπεσε θύμα των γνωστών μεσαζόντων, δικηγόρων και μη, οι οποίοι «έκλεισαν» γρήγορα το ποσό της αποζημίωσης χαμηλά, ώστε οι ίδιοι να έχουν το γρήγορο κέρδος που επιδιώκουν, αλλά ο τραυματίας να μην ικανοποιηθεί όπως θα δικαιούτο.

Η συμβουλή που πάντοτε δίνουμε στους πελάτες του δικηγορικού μας γραφείου αλλά και σε όσους επικοινωνούν μαζί μας, είναι να μην εμπιστεύονται όλους αυτούς τους μεσάζοντες που τριγυρνούν στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά τμήματα ή και στον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και υπόσχονται στο θύμα του τροχαίου ατυχήματος «γρήγορη αποζημίωση» ή τους απειλούν ότι «αν δεν ενεργήσουν τώρα, θα χάσουν το δικαίωμα της αποζημίωσης»…

«Γρήγορη αποζημίωση» σημαίνει πάντα – μα πάντα όμως! – κατακρεούργηση του ποσού της ηθικής βλάβης σε βάρος των συμφερόντων του θύματος του τροχαίου ατυχήματος…
«Απώλεια του δικαιώματος της αποζημίωσης» λίγη ώρα μετά το τροχαίο ατύχημα δεν μπορεί προφανώς να συμβεί σε κανένα πολιτισμένο κράτος, όμως οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται τον πόνο και την αγωνία του θύματος μετά το τροχαίο ατύχημα…

Στην ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπεται κάποιος πίνακας ποσών αποζημιώσεων για την ηθική βλάβη από τροχαίο ατύχημα. Αυτό σημαίνει ότι ο νομοθέτης έχει αφήσει στα δικαστήρια την αρμοδιότητα να ορίσουν το ποσό της ηθικής βλάβης για τραυματισμό από τροχαίο ατύχημα ανά περίπτωση.

Κατά συνέπεια η απάντηση για το ποιο είναι το ακριβές ποσό ηθικής βλάβης από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα δεν μπορεί να είναι γενική.

Το ποσό της ηθικής βλάβης εξαρτάται κυρίως κάθε φορά από τη σοβαρότητα του τραυματισμού από το τροχαίο ατύχημα.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του ποσού της ηθικής βλάβης είναι κυρίως η υπαιτιότητα για την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος και δευτερευόντως η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των οδηγών.

Ας δούμε ένα σύντομο απόσπασμα από μία δικαστική απόφαση επί αγωγής αποζημίωσης λόγω τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα.

Το δικαστήριο επιδικάζει ποσό ηθικής βλάβης 8.000€ λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο το θύμα υπέστη κάταγμα αριστερού ποδιού:

«Ο ενάγων, λόγω του επίδικου τροχαίου ατυχήματος και του εξ αυτού τραυματισμού του, της αυθημερόν νοσηλείας του στο ως άνω νοσοκομείο, της υποβολής του σε ιατρικές εξετάσεις, της ανικανότητάς του για εργασία, του περιορισμού της σωματικής του δραστηριότητας, καθώς και της αδυναμίας του για αυτοεξυπηρέτηση κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας απαιτείται το εύλογο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου ποσό των 8.000,00 ευρώ (άρθρο 932 παρ. 1 ΑΚ), λαμβανομένου προς τούτο υπόψη του των συνθηκών του ατυχήματος, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος στην πρόκληση του αυτοκινητικού ατυχήματος και της έλλειψης υπαιτιότητας του ενάγοντος στην πρόκληση αυτού, του είδους και της έκτασης του τραυματισμού του, της ηλικίας του, των συνεπειών που είχε για τον ανωτέρω ο τραυματισμός του και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης αυτού, πλην της δεύτερης εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική».

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε αναλύσει δικαστικές αποφάσεις που επιδίκαζαν ποσό 7.000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης σε θύμα που υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση και ηθική βλάβη ποσού 12.000€ λόγω κατάγματος από τροχαίο ατύχημα.

Είχαμε επίσης αναλύσει δικαστικές αποφάσεις με αξιώσεις ηθικής βλάβης λόγω πολύ σοβαρού τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα και συγκεκριμένα ηθική βλάβη ποσού 70.000€ για αναπηρία στο πόδι και ηθική βλάβη ποσού 120.000€ λόγω παραμόρφωσης από τροχαίο ατύχημα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ποσό της ηθικής βλάβης από τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό εξαρτάται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού και την υπαιτιότητα για το τροχαίο ατύχημα.